ความเป็นมาของเรา

เพราะร่มทุกคันมีความหมายมากกว่าแค่กันแดด กันฝน

เพราะเป็นสิ่งแสดงความขอบคุณ ความรัก ความห่วงใย

ที่เรามอบให้แก่กัน