top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin cool

ทำของพรีเมี่ยมแจก เพื่อโปรโมชั่นควรเลือกแบบไหน ?


ทำของพรีเมี่ยมแจก เพื่อโปรโมชั่นควรเลือกแบบไหน ?


สำหรับเจ้าของธุรกิจคนไหน กำลังมองหา “ของพรีเมี่ยม”เพื่อแจกให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการสมนาคุณที่ลูกค้าได้อยู่ร่วมทางกับเรามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นในโอกาสครบรอบบริษัทก็ดี หรือโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ก็ดี และยังไม่รู้ว่าจะเลือกของพรีเมี่ยมแบบไหนดี เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับ และสร้างโอกาสในการทำการตลาดให้กับแบรนด์ได้ บทความนี้ P AND P UMBRELLA จะมาแนะนำการทำของพรีเมี่ยมแจก เพื่อโปรโมชั่นสำหรับแบรนด์ ว่าควรเลือกแบบไหน กับโอกาสแบบไหนดี !

.

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าของพรีเมี่ยมนั้นคืออะไร และสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท P AND P UMBRELLA ขอแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่านบทความ ของพรีเมี่ยมคืออะไร ควรให้ในโอกาสใด ? ที่แล้วของทางเราก่อนนะครับ จะได้เข้าใจเรื่องของพรีเมี่ยมและทำให้อ่านบทความนี้เข้าใจ และเลือกของพรีเมี่ยมได้ถูกตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่อ่านมาแล้ว ก็ไปดูกันเลยว่าการทำของพรีเมี่ยมแจกเพื่อโปรโมชั่น หรือส่งเสริมการขาย ควรมีอะไรบ้าง


1. แจกเพื่อแคมเปญโปรโมชั่น ที่มีแล้วจบภายในระยะเวลาที่กำหนด

การแจกของพรีเมี่ยมเพื่อแคมเปญที่มีแล้วจบภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการที่เราจับฉลากลูกค้าผ่านแคมเปญใดแคมเปญหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าในแคมเปญนั้น ๆ และแถมของพรีเมี่ยมไป ควรให้สินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก เนื่องจากปริมาณในการแจกเวลาทำเป็นแคมเปญแบบนี้ มักจะมีปริมาณในการแจกมากกว่าโอกาสอื่น ๆ และมีจำนวนครั้งที่ถี่กว่าการแจกเพื่อจุดประสงค์อื่น


2. แจกเนื่องในโอกาสครบรอบบริษัท

การแจกของพรีเมี่ยมเนื่องในโอกาสครบรอบบริษัท ควรแจกของที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเรา หรือ Key Message ที่เรากำลังจะสื่อออกไป อาทิเช่น ถ้าหากเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์ การแจกของพรีเมี่ยมควรสื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เรา เราอาจจะแจกกล่องเครื่องมือสำหรับติดรถยนต์ไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


3. แจกเนื่องในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ

การแจกของพรีเมี่ยมในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ จะคล้าย ๆ กับการแจกเนื่องในโอกาสครบรอบบริษัท เนื่องจากการแจกของพรีเมี่ยมให้กับคนที่ได้รับกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้ว แต่จะต่างกันที่ การแจกของในโอกาสต่าง ๆ ควรแจกของที่เข้ากับฤดูกาล หรือสิ่งแวดล้อมที่คนที่ได้รับของพรีเมี่ยมจากเราจะนำของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น แจกของช่วงสงกรานต์ ซึ่งตรงกับหน้าร้อนของเมืองไทย ดังนั้นแล้วเราก็ควรจะแจกร่มเพื่อเป็นของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า นอกจากจะทำให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเราผ่านสินค้าพรีเมี่ยมได้อีกด้วย


4. แจกเพื่อการเล่นเกมส์ หรือร่วมสนุกตาม Event ต่าง ๆ

การแจกของตามงาน Event ต่าง ๆ ที่มีการร่วมสนุก หรือกิจกรรมที่ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้เล่นนั้น ควรเป็นของที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีขนาดเล็ก เพราะเนื่องจากว่า คนที่ไปเดินตามงาน Event ต่าง ๆ นั้น ไม่ได้นำกระเป๋าไปเพื่อเก็บของพรีเมี่ยมเหล่านี้ ดังนั้นแล้ว ของพรีเมี่ยมที่จะให้ตามงาน Event ต่าง ๆ ควรจะเป็นของจำพวกปากกา ดินสอ สมุด หรือกระเป๋าผ้า ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และคนที่ได้รับจะไม่นำไปวางไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้ เพราะหน้าที่หลักของของพรีเมี่ยมในงานEvent นั้น จะทำหน้าที่ในด้านของ Brand Awareness ให้กับคนที่ไม่รู้จักแบรนด์ของเราเป็นหลัก จึงต้องทำของที่ผู้ที่ได้รับนำติดตัวออกไปพบผู้คนตลอดเวลา

.

ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะแจกเพื่ออะไรก็ตามแต่ ควรคำนึงถึงการเลือกบริษัท หรือโรงงานที่ผลิตของพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน QC อย่ำงดี เพราะของพรีเมี่ยมนอกจากที่จะทำให้ผู้รับรู้สึกได้ประทับใจกับแบรนด์ที่มอบให้แล้ว บริษัทยังได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้านำของพรีเมี่ยมของเราออกไปใช้ ก่อให้เกิด Brand Awareness ในราคาที่ถูกกว่า ประหยัดกว่าการซื้อสื่อโฆษณาไม่ว่าจะทั้งออนไลน์และออฟไลน์

89 views0 comments
bottom of page