Search
  • Admin cool

นักจัดซื้อ VS Supplier ปัญหาระดับชาติที่แก้ไขได้ด้วย 3 วิธีนี้ !


นักจัดซื้อที่ต้องคอยหาทุกสรรพสิ่งมาให้ถูกใจคนในองค์กร และต้องได้มาในราคา ที่คุ้มทุนด้วย ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปาดเหงื่อกันสุด ๆ ส าหรับนักจัดซื้อทั้งหลาย ซึ่งการที่จะได้มาในสิ่งของเหล่านั้นจะต้องติดต่อประสานงานกับ Supplier นับไม่ถ้วน และแน่นอนว่าการที่จะต้องติดต่อผู้คนมากมายหลายฝ่าย ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะแต่ละคนอาจจะตีความหรือเข้าใจเรื่องเดียวกัน ที่ไม่เหมือนกัน


เพราะเมื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนักจัดซื้อและ Supplier ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก็จะส่งผลให้นักจัดซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ สินค้าไม่มี คุณภาพตามสเปคที่ระบุ หรือได้สินค้ามาในราคาที่สูงเกินจริง ซึ่งทำให้ทางนัก จัดซื้อรู้สึกว่า Supplier ทำงานไม่มืออาชีพ หรือหลอกขายสินค้าให้ และตัดสินใจ ไม่เลือกทำธุรกิจกับ Supplier นี้อีก


วันนี้ P AND P UMBRELLA จะมาแนะน า 3 วิธีที่จะช่วยให้ปัญหาการสื่อสาร ระหว่างนักจัดซื้อและ Supplier ร่วมงานกันได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น


1. เทคนิคในการเจรจาต่อรอง คุณสมบัติเด่นที่นักจัดซื้อควรมีก็คือ การมีเทคนิคในการเจรจาต่อรองขั้นเทพ ไม่ ว่าจะได้รับคำสั่งให้หาซื้อสินค้าสเปคสูง แต่ราคาต่ำ ก็ต้องทำให้ได้ ซึ่งมีน้อย Supplier ที่จะจัดหาให้ได้ แต่ถ้านักจัดซื้อมีกลยุทธ์หรือวิธีการพูดโน้มน้าวหรือ ต่อรองให้รู้สึกวิน – วินกันทั้งสองฝ่าย ก็มีโอกาสได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้น


2. เข้าใจกระบวนการและเวลาในการทำงานของทั้งสองฝ่าย อย่างแรกทางฝ่ายจัดซื้อต้องเข้าใจก่อนว่า Supplier คือใคร และมีหน้าที่อย่างไร บ้าง จะได้ไม่เข้าใจผิดไปเองว่า พอเกิดปัญหานี้ขึ้น เป็นความผิดของ Supplier เพราะจริง ๆ แล้วปัญหานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของเขาก็เป็นได้ . Supplier คือ องคก์รที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสินค้า บางอย่างอาจจะไม่ได้มีพร้อมส่ง อาจจะต้องมีการพรีออเดอร์นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ดังนั้นนักจัดซื้อต้องทำความเข้าใจ กับทาง Supplier ในเรื่องนี้ก่อนตกลงทำสัญญากัน จะได้ไม่มีปัญหากัน ภายหลังเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า


3. เลือก Supplier ที่มีคุณภาพ วิธีการที่นักจัดซื้อจะสามารถลดโอกาสในการเกิดปัญหากับ Supplier ได้ก็คือ เลือก Supplier หรือโรงงานที่มีคุณภาพ เพราะ Supplier เหล่านี้จะมีการ ท างานอย่างมืออาชีพ นักจัดซื้อสามารถที่จะปรึกษาหารือได้ เนื่องจาก Supplier ระดับนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างสูง ผ่านการพบเจอปัญหาและการแก้ปัญหามา มากมาย ซึ่งจะช่วยให้นักจัดซื้อไม่เจอปัญหาที่ไม่ควรจะเจออีก . หากนักจัดซื้อท่านใดก าลังมองหา Supplier หรือโรงงานผลิตร่มพรีเมียม แนะน าให้เลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานอย่าง P ANP UMBRELLA ของเรานะครับ เราเชี่ยวชาญในการผลิต-ออกแบบและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทร่มกันฝนชนิด ต่าง ๆ รับรองคุณภาพร่มทุกคัน กล้ารับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 6 เดือน

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งผลิตร่มพรีเมียมได้ที่ โทร. 02-377-2545-6 #15 หรือ

e-mail: pandp44@hotmail.com , pandp44@yahoo.com Cr. www.tnmbs.com


440 views0 comments